Skip links
#rescuevlissingen

Belgische Defensie

Met Defensie (Frans: La Défense) wordt de Belgische krijgsmacht of het Belgisch leger benoemd. Het is de facto een beroepsleger, want de dienstplicht is op 5 februari 1995 opgeschort. Het leger telt 30.174 personeelsleden en 1.673 reservisten. Opperbevelhebber is Koning Filip van België, minister van Defensie is sinds 2014 Steven Vandeput (N-VA). De Chef Defensie, de stafchef van de Generale Staf is sinds 13 juli 2016 generaal Marc Compernol. Onder het Belgische ministerie van Defensie vallen naast militairen ook ongeveer tweeduizend burgers.

Het Belgisch leger werd opgericht nadat België onafhankelijk werd in oktober 1830. Sindsdien heeft het leger gevochten in de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog (Koreaanse Oorlog en bezetting van de Bondsrepubliek Duitsland). Het Belgisch leger is ingepast in de NAVO en heeft deelgenomen aan operaties in Bosnië, Somalië, Kosovo, Libanon, Libië en Afghanistan. De elite-eenheid zijn de paracommando’s, die een aantal keren actief waren in Centraal-Afrika. Tijdens hun inzet als blauwhelm in Rwanda werden 10 Belgische paracommando’s ontwapend en vermoord in 1994.

De Belgische Defensie is aanwezig met een 15 meter hoge klimtoren met parasprong voor volwassenen en kinderen.
Deelname op eigen risico!

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website gebruikt cookies