Skip links
#rescuezeeland

KNRM reddingstation Westkapelle

De KNRM is al sinds 1824 een onafhankelijke professionele reddingorganisatie. Jaarlijks redden 1.300 professioneel opgeleide vrijwilligers meer dan 3.000 mensen op zee en het ruime binnenwater. Dankzij de meer dan 90.000 donateurs kan de KNRM kosteloos hulp bieden. De KNRM is een goed doel, zonder overheidssubsidie.

De vrijwilligers staan 24 uur per dag klaar om onder alle weersomstandigheden uit te rukken.
Vanuit 45 reddingstation met 75 reddingboten.

De KNRM is een stichting, gevestigd in de gemeente Velsen. De stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal personen met een minimum van vijf en een statutair directeur. De dagelijkse leiding berust bij de Directie en het managementteam.

Missie:
Mensen redden en helpen. Snel, professioneel en kosteloos.

Visie:
De KNRM is de erkende hulpverlener op alle wateren en in het werkgebied van de Nederlandse Kustwacht. Redden en helpen op het water kent een professionele voorbereiding. De uitvoering sluit aan op de hulpverleningsketen op het land. Kwaliteit van mensen en materieel is van hoog niveau.

Doelstelling en realisatie
De stichting heeft ten doel het kosteloos (doen) verlenen van hulp en bijstand aan hen die voor de Nederlandse kust – daaronder mede begrepen het IJsselmeer, het Markermeer, de Randmeren, de Waddenzee, het Lauwersmeer, de Zeeuwse en Zuid- Hollandse stromen en al zulke overige gebieden als onder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht door de directie te bepalen – in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te geraken, het in stand houden van een radio medische dienst, het verzorgen van strandveiligheid in de ruimste zin van het woord, het inhoud geven aan en verstrekken van preventieve maatregelen ter voorkoming van incidenten op en aan het water, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het beleid op het gebied van de operationele inzetbaarheid van personeel, materieel, en financiën is gestoeld op drie uitgangspunten:

  • Redden is kosteloos voor de hulpvrager.
  • Redders zijn professionele vrijwilligers.
  • Redders aan de wal dragen vrijwillig financieel bij.

De praktische uitwerking van de doelstelling – mensen redden – is de kerntaak van de KNRM, maar binnen de organisatie van de Redding Maatschappij gebeurt meer dan alleen het beantwoorden van noodsignalen. Om hulp te kunnen garanderen moeten mensen en middelen beschikbaar zijn. De hele organisatie is gericht op de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van die beschikbaarheid.

Cruciaal is vertrouwen:

  • Vertrouwen van de hulpvrager dat de KNRM er altijd is, 24/7 onder alle weersomstandigheden.
  • Vertrouwen van onze vrijwilligers dat de KNRM hen de beste spullen en opleidingen geeft die beschikbaar zijn: Veilig uit en thuis!
  • Vertrouwen van de Redders aan de wal dat de KNRM hun geld met zuinigheid en vlijt uitgeeft aan de goede dingen.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies