Skip links
#rescuevlissingen

MIRG

MIRG.NL is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Kustwacht Nederland, Korps Marine brandweer, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Gezamenlijke Brandweer (GB) en Havenbedrijf Rotterdam (HbR).

De doelstelling van het MIRG.NL-team is ten tijde van brand aan boord van een schip het voorkomen van een evacuatie van passagiers/bemanning op de Noordzee en daarnaast het voorkomen van escalatie ten behoeve van milieu incidenten en scheepvaartstremming.

Waar aan land heel snel de assistentie van de brandweer ingeroepen kan worden, is dat voor de Noordzee lastiger. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat heeft Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de regie over de taak Brandweer op de Noordzee.

Wanneer een schip niet meer te redden is, zal het MIRG.nl-team in overleg met de rederij het schip zo snel mogelijk overdragen aan een berger. Bij de berging van het schip komt het MIRG.NL-team dus niet in aanmerking.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website gebruikt cookies