Skip links
#rescuezeeland

Nederlandse Kustwacht Zeearend

De Kustwacht Nieuwe Stijl wordt momenteel aangestuurd door het Kustwachtviermanschap (KW4) dat het best kan worden omschreven als dagelijks bestuur. Het KW4 wordt voorgezeten door de directeur Noordzee van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (het coördinerend Ministerie voor de Kustwacht) en bestaat verder uit de Voorzitter van de Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN), de Directeur Planning en Control van de Marine (de beheerder van de Kustwacht) en tot slot de Directeur Kustwacht zelf. Daarnaast is er een Raad voor de Kustwacht. Dit orgaan met daarin de Directeuren Generaal van de departementen is te zien als voorportaal naar de Ministerraad. De Ministerraad keurt het jaarlijkse ActiviteitenPlan en Begroting (APB) goed en uiteindelijk ook het Kustwachtjaarverslag.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies