Skip links
#rescuezeeland

Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH)

Het beroep van Medisch Hulpverlener is een nieuw beroep, dat volop in ontwikkeling is. Om de belangen van de beroepsgroep en van haar leden in het bijzonder te behartigen, is op 12 december 2014 de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) opgericht. Het doel van de NVBMH is het verenigen van Bachelor Medisch Hulpverleners en het behartigen van hun belangen.

Ontstaan NVBMH
In maart 2014 kwamen zes enthousiaste studenten Bachelor Medische Hulpverlening, van alle drie de hogescholen waar de opleiding aangeboden wordt, bij elkaar in Utrecht om meer organisatie en structuur te brengen voor het nieuwe beroep Medisch Hulpverlener.

Ingegeven door het toenemende aantal studenten en zorginstellingen, maar ook door de problemen in de ontwikkeling van het beroep. Dit alles slechts een paar maanden voor het afstuderen van de eerste Medisch Hulpverleners. Wetgeving en beroepsprofielen moesten worden bekeken om een stevig fundament neer te kunnen leggen van waaruit het nieuwe beroep vorm kan krijgen en gestructureerd kan groeien.

We willen een vereniging zijn die een gesprekspartner is namens alle Medisch Hulpverleners voor alle belanghebbenden die de ontwikkeling en professionalisering van het beroep ondersteunt en daarmee een bijdrage levert aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Verbonden met de drie hogescholen die de opleiding aanbieden en participerend in het Landelijke Platform Bachelor Medische Hulpverlening hebben wij voldoende ingrediënten om de gemeenschappelijke belangen van de Medisch Hulpverlener in Nederland te kunnen behartigen.

Er zijn veel actuele zaken die onze actieve aandacht hebben. Bijvoorbeeld: wetgeving, landelijke acceptatie, onderwijs, nascholing, voorlichting en examenreglementen.

Tijdens Rescue Vlissingen zal de NVBMH een informatiestand inrichten waarin informatie wordt verstrekt de Bachelor Medisch Hulpverleners. Dit als nieuwe beroepsgroep in de gezondheidszorg op meerdere gebieden. De medewerkers van NVBMH staan u graag te woord. Verder worden er verpleegtechnische vaardigheden uitgestald. En wellicht mag u zelf nog even aan de slag!!

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies