Skip links
#rescuezeeland

Politie (Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging)

De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) is een onderdeel van de Landelijke Eenheid van de Politie in Nederland. De DKDB beschermt de leden van het Koninklijk Huis, bedreigde politici, diplomaten en andere door het bevoegd gezag aangewezen personen. De medewerkers van de DKDB zijn bijvoorbeeld actief op Prinsjesdag en Koningsdag. Overal waar leden en gasten van het Koninklijk Huis en andere aangewezen diplomatieke personen gaan, volgen ze. Deze dienst wordt ook ingeschakeld bij bezoeken van staatshoofden, ambassadeurs en anderen tegen wie een (mogelijke) dreiging bestaat.

 

De DKDB bestaat uit twee operationele units plus een ondersteunende dienst.

 

Unit Diplomatieke Beveiliging

De operationele Unit Diplomatieke Beveiliging (DB) is belast met de uitvoering van persoonsbeveiliging van aangewezen Nederlandse politici, ambassadeurs, diplomaten en buitenlandse te beveiligen personen waarbij sprake is van dreiging tegen het leven of fysieke integriteit, of om protocollaire redenen. Daarnaast voert de eenheid persoonsbegeleiding en objectbeveiliging uit en geven medewerkers gevraagd en ongevraagd beveiligingsadviezen. Te beveiligen personen zijn onder andere de ambassadeurs maar ook officieren van justitie, burgemeesters, wethouders en bedreigde politici.

 

Unit Koninklijke Beveiliging

Aangewezen leden van het Koninklijk Huis en gasten van de leden van het Koninklijk Huis worden op wettelijke grondslag 24 uur per dag beveiligd. Dat gebeurt in binnen- en buitenland, tijdens functie gerelateerde (protocollaire) werkzaamheden en evenementen, maar ook in privéomstandigheden van de te beveiligen leden van het Koninklijk Huis. De dienst past zich zo veel mogelijk aan de wensen van de te beveiligen personen. Dit vraagt een grote mate van flexibiliteit en improvisatievermogen van de medewerkers. Leden van het Koninklijk Huis kunnen de plannen voor hun dagindeling immers plotseling veranderen; zo kan een activiteit die al tot in de puntjes is voorbereid, op het laatste moment worden afgeblazen. De DKDB streeft naar een vast beveiligingsteam voor de koninklijke familie, omdat de leden levenslang worden bewaakt. De Unit Koninklijke Beveiliging (KB) is belast met de uitvoering van persoonsbeveiliging en objectbeveiliging en het geven van beveiligingsadviezen.

 

Unit Operationele Ondersteuning

De Unit Operationele Ondersteuning (OO) ondersteunt de operationele units en bestaat uit verschillende teams.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies