Skip links
#rescuezeeland

Politie (Waterpolitie)

Nederland en water zijn nauw met elkaar verbonden. Een flink deel van het land ligt op of onder de zeespiegel. En natuurlijk zijn er talloze meren en rivieren. Op dat water komen ook overtredingen voor, of vinden misdrijven plaats. Daarom is een deel van de politie specifiek op water gericht: de waterpolitie.

De waterpolitie houdt toezicht op zowel de beroeps- als recreatievaart. En op de Noordzee buiten de kustlijn (de zogeheten territoriale wateren). De politie controleert bijvoorbeeld boten en jetski’s in recreatiegebieden en ladingen van schepen op rivieren en zee. Ook ondersteunt de waterpolitie evenementen zoals Rescue Vlissingen, Sail Amsterdam of de intocht van Sinterklaas. Tot slot helpen de medewerkers van de waterpolitie bij de opsporing van mensen die op zee vermist zijn geraakt.

Wat zijn de taken van de waterpolitie?

De waterpolitie:

  • Zorgt voor eerste opvang bij incidenten in de beroeps- en recreatievaart en ziet toe op een juiste naleving van de regels.
  • Bewaakt de veiligheid op het hoofdvaarwegennet. Dit doet de politie door controle op snelheid, alcoholgebruik, vaartijdenwet en naleving van Arbowetgeving.
  • Behandelt ernstige scheepvaartongevallen en onderzoekt de toedracht.
  • Controleert schepen. Onder meer lading, diploma’s en veiligheid.
  • Controleert het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.
  • Doet opsporingsonderzoek naar zaken als ladingsdiefstal, fraudes met documenten en witwassen van crimineel vermogen.
  • Ook doet de waterpolitie onderzoek naar gestolen vaartuigen.
  • Let op de milieuregels. Ze controleert op verontreiniging op zee en zorgt voor het milieu van aangewezen natuurgebieden.
  • Grijpt in bij overlast in recreatiegebieden, tijdens dregwerkzaamheden of bij scheepsongevallen.

Tijdens Rescue Vlissingen zal de waterpolitie zichtbaar aanwezig zijn met onder andere het patrouillevaartuig P41 en diverse kleinere vaartuigen zoals rhibs- en waterscooters. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de veiligheid op het water gedurende de dag.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies