Skip links
#rescuezeeland

Politie Zeeland-West-Brabant

De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland. De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven.

De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen.

Regionale eenheden

De regionale eenheid Zeeland – West-Brabant is een van de tien regionale eenheden van de Nationale politie. De Regionale Eenheid Zeeland -West-Brabant is in 2012 ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige regiokorpsen Zeeland en Midden en West-Brabant.

De tien regionale eenheden bestaan elk uit een staf, vijf diensten en districten, met daarin onder meer robuuste basisteams. Elk district kan zelfstandig werken doordat het zijn eigen specialisaties in huis heeft, zoals recherche en een informatieknooppunt. De districtsrecherche zorgt voor de aanpak van bijvoorbeeld fraude, zeden- en drugsmisdrijven. Ook ondersteunen deze rechercheurs de robuuste basisteams, bijvoorbeeld bij de bestrijding van woninginbraak en de aanpak van criminele jeugdgroepen. Zodra een zaak de eenheid of de landsgrenzen overschrijdt, wordt de zaak landelijk opgepakt.

Een robuust basisteam werkt voor een (deel van) een gemeente. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen.

Maak kennis met de Politie!

Tijdens Rescue Vlissingen zal de eenheid Zeeland-West-Brabant uitgebreid aanwezig zijn met diverse onderdelen zoals: politiebikers, surveillancehonden, de verkeersongevallenanalyse, de verkeerspolitie, twee voertuigen van de ME en een Toyota Landcruiser surveillancevoertuig.

Tevens worden er een aantal demonstraties verzorgd met inzet van surveillancehonden en politiebikers. De exacte tijden vindt u in het programma.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies