Skip links
#rescuezeeland

RAV ZHZ

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid krijgt het elk jaar drukker. Ruim 40.000 keer per jaar worden wij naar een patiënt geroepen. Onze directeur Hans Janssen schetst de ontwikkelingen in onze branche.

Onze taak is al enkele jaren aan het veranderen en groeien. Van noodhulpverleners naar mobiele, maatschappelijke dienstverleners. Er worden steeds hogere kwaliteits- en opleidingseisen aan ons gesteld. De overheid en verzekeraars verwachten van ons meer samenwerking met partners in de zorgketen.

Komend vanuit de traditionele rol van ziekenvervoerder, krijgen wij meer en meer een eigen positie binnen de gezondheidszorg. Zo hebben we de wettelijke taak gekregen om oog te hebben voor huiselijk geweld en mishandeling. Als onze verpleegkundigen en chauffeurs in een gezin of huishouden het vermoeden krijgen dat daarvan sprake is, maken we een zorgmelding bij de instantie Veilig Thuis.

Bij grote incidenten, als het systeem van Grootschalige Geneeskundige Bijstand in werking treedt, hebben we een bijzondere taak die we command & control noemen. Naast de hulpverlening aan gewonden, managen we samen met alle partners de crisis en we zorgen voor optimale bestrijding daarvan.

Bij dit alles krijgen we het ook almaar drukker. De veranderingen in de verpleeg- en verzorgingshuizensector leiden tot meer acute zorg aan zwakkere en hulpbehoevende ouderen. Elk jaar krijgen wij meer hulpvragen en voeren we dus meer ritten uit.

Onze meest opvallende taak voor het publiek blijft natuurlijk de acute zorg bij ongevallen en ziekte. Het woord ambulance is onlosmakelijk verbonden met zwaailichten en sirenes. Wij hopen dat u ons nooit nodig zult hebben. Maar ik vertrouw erop dat áls het toch zo is, onze goed opgeleide en zeer gedreven medewerkers tot het uiterste gaan voor uw welzijn en gezondheid.

Niemand van ons heeft dit vak toevallig gekozen. De passie voor het bieden van acute zorg zit bij ons allemaal in het bloed. Zoek zeker contact met ons, als u iets te vertellen, te vragen maar ook te klagen heeft. Zo helpen we elkaar om beter te worden!

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies