Skip links
#rescuevlissingen

Stichting Bosbrandweer Nederland

De Stichting Bosbrandweer Noord Nederland, zoals de volledige naam van de organisatie luidt, werd opgericht in 1972 met het oogmerk het wekken van interesse bij het publiek in het belang van de Brandweer in onze samenleving. Dit in combinatie met een duidelijke paraatheid bij (brandgevaarlijke) evenementen in natuurgebieden (padvinderskampen, motor-crossen, etc.). Thans ligt het zwaartepunt van de organisatie bij de volgende, seizoensgebonden, activiteiten. Gedurende voorjaar, zomer, en nazomer paraat voor bestrijding van bos-, heide- en veenbranden in natuurgebieden in Noord-Nederland.

’s Winters inzetbaar voor het verlenen van hulp bij isolatie van autosnelwegen ten gevolge van sneeuwduinen, teneinde vastgelopen voertuigen te bergen. De bosbrandweer heeft over het algemeen leden die ook werkzaam zijn bij gemeentelijke brandweerkorpsen in zijn regio.

Stichting Bosbrandweer Nederland neemt deel met 4 voertuigen, waarvan 2 Amerikaanse ladderwagens , 1 TS 4×4 Natuurbr.bestrijding en 1 commandowagen Jeep.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website gebruikt cookies