Skip links
#rescuezeeland

Stichting CliniClowns Nederland

De essentie van ons werk is de ontmoeting tussen onze professioneel opgeleide CliniClowns en zieke en gehandicapte kinderen.

Wij zien het als een groot goed als je in je kracht kunt staan, juist in een kwetsbare situatie. De CliniClown zorgt daarvoor. Omdat die écht kijkt naar degene die hij ontmoet. Onze clowns gaan op zoek naar de behoefte van de ander, naar wat die voelt en nodigen uit om mee te spelen in wat op dat moment ontstaat. Vol aandacht en met respect.

Verwondering en verbeelding
Door middel van verwondering en verbeelding zorgt de CliniClown voor afleiding en plezier. Dat heeft effect: hierdoor voelen de kinderen zich meer ontspannen en positiever. Er wordt minder angst en pijn ervaren en de clown kan gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid en isolement doorbreken. Zo zet hij de ander in zijn kracht.

Op die manier draagt CliniClowns als partner in de zorg op een positieve manier bij aan het welzijn van kinderen in een kwetsbare situatie, en vanaf 2018 ook voor mensen met dementie.

Kinderen moeten onder alle omstandigheden kunnen spelen, ook als ze ziek of gehandicapt zijn.

Onze activiteiten
Wij zijn daar waar behoefte is aan verrassing, afleiding en plezier voor zieke en gehandicapte kinderen. In ziekenhuizen, bij de kinderen thuis, op scholen, bij instellingen, tijdens evenementen en online. Alle activiteiten die we aanbieden zijn gratis en komen tot stand dankzij de giften van onze donateurs. We zijn niet afhankelijk van subsidies en kunnen ons daardoor volledig richten op het belang van het kind.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies