Skip links
#rescuezeeland

Team Arrestantentaken Zeeland West-Brabant

Een arrestantenbeveiliger heeft de verantwoordelijkheid als het gaat om het verzorgen en bewaken van arrestanten. Bij binnenkomst van een arrestant voert de arrestantenbeveiliger verschillende werkzaamheden uit. Een van de taken bij het uitvoeren van dit beroep is het fouilleren van arrestanten als deze het Arrestantencomplex  binnenkomen.

Indien de arrestant goederen bij zich heeft, bergt de arrestantbeveiliger deze goederen op in een sealbag. Ook is er sprake van het begeleiden van de gearresteerde naar de cel.

Naast de intake van nieuwe gevangenen is er ook sprake van het verzorgen van arrestanten in het complex.

Als het gaat om het uitdelen van eten, zoals het ontbijt net als de lunch en het diner.

Een van de andere taken van de arrestantenbeveiliger is het in de gaten houden van arrestanten. Indien er sprake is van een medische situatie dan is er sprake van een verantwoordelijkheid als het bijvoorbeeld gaat om het uitdelen van medicijnen.

Het is ook mogelijk dat de arrestantenbeveiliger assistentie krijgt. In de functie van een assistent arrestantenbeveiliger. In deze functie lever je een bijdrage aan de handhaving van de rechtsorde samen met andere collega’s.

Er is in het arrestantencomplex in deze functie sprake van het uitvoeren van Arrestantentaken. De arrestantenbeveiliger ziet er op toe dat er geen smokkelwaar de cel binnenkomt. In dat opzicht is er sprake van controlerende werkzaamheden. Verder geldt dat deze functie ook administratieve werkzaamheden met zich meebrengt. Er zijn bovendien richtlijnen die vastliggen en procedures die gevolgd moeten worden. Dat betekent dat er sprake is van werkzaamheden met een gedisciplineerd karakter.

Een arrestantenbeveiliger heeft in de uitvoering van taken te maken met verschillende andere beroepsgroepen. Met rechercheurs die naar het arrestantencomplex. komen om een verdachte te verhoren. Dat geldt uiteraard eveneens voor politieagenten die de arrestant naar het complex komen brengen. Zo zijn er ook contacten met artsen als de medische situatie daarom vraagt. Of contact met psychologen in de geestelijke toestand van de arrestant daartoe aanleiding geeft. Als een arrestant naar het cellencomplex is gebracht, bestaat ook de mogelijkheid dat er sprake is van contact met een advocaat. Deze meldt zich dan bij de receptie van het cellencomplex om naar de arrestant gebracht te worden. De functie is dan ook te zien als een belangrijke schakel, waarbij er sprake is van een spil tussen de buitenwereld en de arrestant.

Het afnemen van DNA is ook een taak die tot de functie behoort.

Het komt ook voor dat er bij evenementen meerdere mensen tegelijk worden gearresteerd. In dat geval helpt de arrestantenbeveiliger bij het overbrengen van de arrestanten naar het cellencomplex.

 

Tijdens zijn werkzaamheden heeft een arrestantenbeveiliger contact met zowel in- als externe partners. Een arrestant wordt door politieagenten naar het cellencomplex gebracht. Nadat er vingerafdrukken genomen zijn wordt de arrestant voorgeleidt aan een Hulp Officier van Justitie die onder andere checkt of de aanhouding rechtmatig is. Afhankelijk van het strafbaar feit laat een arrestant zich bijstaan door een raadsman. Mocht de geestelijke toestand van een arrestant daarom vragen wordt de GGD in kennis gesteld.

Naast het verzorgen van arrestanten valt executietaken ook onder de werkzaamheden van Team Arrestanten Taken. Onder bepaalde omstandigheden nemen wij DNA af bij arrestanten en gaan we na af arrestanten nog gesignaleerd staan voor openstaande boetes.

Wij ondersteunen met regelmaat bij evenementen. Onze taak is om aangehouden verdachten te vervoeren naar het cellencomplex.

 

VERSCHIL PENITENTIAIR INRICHTINGSWERKER EN ARRESTANTENBEVEILIGER

Een penitentiair inrichtingswerker voert als gevangenenbewaker werkzaamheden uit en werkt in het gevangeniswezen. Een arrestantenbeveiliger heeft te maken met arrestanten die nog niet veroordeeld zijn als verdachten worden aangemerkt. De werklocatie verschilt eveneens tussen deze functies. Zo werkt een Pi medewerker in de gevangenis waar gevangenen hun straf uitzitten. Een arrestantenbeveiliger voert de werkzaamheden uit in een arrestantencomplex van Politie.

 

WAT DOET EEN ARRESTANTENBEVEILIGER:

 • Intake van arrestanten
 • Insluiting gesprek voeren
 • Identiteit onderzoeken
 • Controleren van documenten
 • Fouilleren
 • Eten en drinken verzorgen
 • Arrestant naar cel begeleiden
 • Controleren en bewaken
 • Contact met instanties regelen
 • Contact met familie regelen
 • Contact met advocaat regelen
 • Hulp verlenen indien nodig
 • Problemen signaleren
 • Verslag uitbrengen

De arrestantenbeveiliger is verantwoordelijk voor de beveiliging en verzorging van arrestanten. Het is belangrijk dat arrestanten in de gaten worden gehouden en in zekere mate verzorgd worden totdat ze in de rechtbank kunnen verschijnen.

De arrestantenbeveiliger is daarmee een belangrijke schakel tussen de arrestant en de zogenaamde buitenwereld, waaronder bijvoorbeeld de advocaat, ouders en overige ketenpartners vallen.

Een arrestantenbeveiliger moet altijd op zijn hoede zijn om er zo voor te zorgen dat de arrestant niets zijn cel binnensmokkelt of de kans krijgt gevaarlijk gedrag te vertonen. Verder moet de arrestant verzorgd worden. Dit betekent dat de Arrestantenbeveiliger niet alleen eten en drinken regelt, maar ook regelt dat de medische geschiedenis van de arrestant achterhaald en bekend is en nodige medicijnen voor handen zijn en medische expertise aanwezig is.

Naast het contact met de arrestant en alles dat daarmee te maken heeft, is de Arrestantenbeveiliger verplicht bepaalde procedures te volgen. Hij krijgt dus ook te maken met papierwerk en moet strikt zijn in het volgen van richtlijnen. De Arrestantenbeveiliger combineert oplettendheid met een grote mate van discipline.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies