Skip links
#rescuezeeland

Traumacentrum Zuidwest-Nederland

Het Traumacentrum ZWN is onderdeel van het Erasmus MC en is verantwoordelijk voor:

  1. Het traumanetwerk (waaronder het traumazorgnetwerk en het kenniscentrum)
  2. ROAZ Acute Zorg en Opgeschaalde Zorg
  3. Het Mobiel Medisch Team (MMT)

De medewerkers van het Traumacentrum ZWN zijn ambitieus en zetten zich volledig in bij de uitvoering van de taken.

Visie
Het Traumacentrum ZWN is een vooruitstrevend centrum dat zich richt op de coördinatie en afstemming van topklinische zorg en adequate geneeskundige hulpverlening voor ongevalslachtoffers en overige slachtoffers die acute medische hulp nodig hebben, bij zowel reguliere spoedeisende hulpverlening als (zware) ongevallen en rampen in de regio ZWN.

Regio Zuidwest Nederland
De regio Zuidwest Nederland, bestrijkt een gevarieerd gebied van dichtbevolkte stadsgebieden, eilanden, waterwegen, terreinen met gespecialiseerde en uitgebreide industrie, havens, spoorwegen, tunnels en luchthavens. Het is de grootste traumaregio van het land. Het verzorgingsgebied telt 2,5 miljoen inwoners en 14 ziekenhuizen (18 locaties). Op deze website kunt u informatie vinden over onze visie, taken en werkwijzen. Mocht u toch nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via stafbureau.tczwn@erasmusmc.nl.

Landelijk
Er zijn 11 traumacentra in Nederland: Erasmus MC, VUMC en AMC, LUMC, UMCU, UMCG, Isala Klinieken, Medisch Spectrum Twente, St. Elisabeth Ziekenhuis, UMCM en UMC St. Radboud. In de afgelopen jaren zijn de taken verbreed van alleen traumazorg naar ook de acute zorg. Dat is terug te zien in de namen van de traumacentra, die steeds meer Acute Zorg Centra zijn gaan heten. Het Erasmus MC kiest ervoor om de naam Traumacentrum ZWN te behouden.

De 11 traumacentra hebben zich verenigd in het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies