Skip links
#rescuezeeland

USAR.nl

HET WERK
Om het USAR-team in te kunnen zetten, moet de inzet in de eerste plaats zinvol zijn en een aanvulling bieden op de lokale hulpverleningsmogelijkheden. Dit wordt voor het Koninkrijk der Nederlanden beoordeeld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Over de inzet in het buitenland beslist het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dit vindt plaats in nauw overleg met de Landelijk Commandant USAR.NL en het Ministerie Veiligheid en Justitie.

ALARMERING BUITENLAND
Als zich ergens in de wereld een ramp voltrekt, wordt USAR.NL gealarmeerd via het Global Disaster Alert and Coordination System van de Verenigde Naties en de Europese Commissie. Ook het Nationaal Crisiscentrum (NCC) in Nederland geeft een waarschuwing af. Afhankelijk van het incident en de bijdrage die USAR.NL kan leveren, start de voorbereiding op een inzet in het buitenland. Het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beslist of USAR.NL daadwerkelijk wordt ingezet.

ALARMERING BUITENLAND
Als zich ergens in de wereld een ramp voltrekt, wordt USAR.NL gealarmeerd via het Global Disaster Alert and Coordination System van de Verenigde Naties en de Europese Commissie. Ook het Nationaal Crisiscentrum (NCC) in Nederland geeft een waarschuwing af. Afhankelijk van het incident en de bijdrage die USAR.NL kan leveren, start de voorbereiding op een inzet in het buitenland. Het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beslist of USAR.NL daadwerkelijk wordt ingezet.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies