Skip links
#rescuevlissingen

Brandweerduikers (VRZ)

Brandweer Zeeland heeft een duikteam dat bestaat uit vier ploegen: Goes, Tholen, Middelburg en Terneuzen. Deze duikteams worden ingezet bij incidenten op of rond het water en waar de duikinzet niet dieper gaat dan 15 meter. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken van vermiste sportduikers, het redden van drenkelingen en onder strikte voorwaarden het verlenen van assistentie bij zinkende vaartuigen of bij het bergen daarvan. Bij sterke stroming kan duiken extra gevaarlijk zijn. Daarom geldt voor duiken bij een stroomsnelheid van meer dan 0,5 meter per seconde een meldingsplicht bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De duikploegleider zal dan op basis van meerdere factoren bepalen of duiken verantwoord is.

Opleiding brandweerduiker
Brandweerduikers zijn vaak ook brandweerman of -vrouw, hoewel dat geen eis is. Om brandweerduiker te worden, volgen de vrijwilligers een tweejarige opleiding. Maar naast een opleiding vereist dit een bepaalde mate van stressbestendigheid. Duikers zijn onder water immers op zichzelf aangewezen. Bovendien is duiken niet zonder gevaar. Duikers kunnen verstrikt raken of duikersziekte oplopen. Daarom staat veiligheid hoog in het vaandel en treden de brandweerduikers in teams op.

Teamwork
Wanneer een duiker het water in gaat blijven de duikploegleider, een veiligheids-/reddingduiker en een assistent op de kant. Ze communiceren voortdurend met elkaar en vormen samen een geoliede machine. De leden van het duikteam leggen elke vier jaar een proeve van bekwaamheid af. Dit is een wettelijke eis om het duikdiploma te verlengen. Met volle bepakking zakken ze in een duiktank af. Op een diepte van negen meter laten ze zien dat ze controle hebben over hun uitrusting, dat ze zelfredzaam zijn en een collega in nood kunnen redden.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website gebruikt cookies