Skip links
#rescuevlissingen

RAV Hollands Midden

Spoed, snel en gepland
In alle veiligheid brengen we mensen van A naar B. Soms is het belangrijk dat dit snel gebeurt. Maar niet al onze ritten zijn spoed. Bij een kwart van onze ritten gaat het om gepland vervoer. Zo brengen we patiënten die alleen liggend mogen worden vervoerd, naar het ziekenhuis.

Spoed A1-rit
Hoogste urgentie. Hier is mogelijk sprake van een levensbedreigende situatie. De ambulance rijdt met zwaailicht en sirene naar het incident. Meestal is de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse.

Snel A2-rit
Een dringende situatie die niet onmiddellijk levensbedreigend is. De ambulance is in de meeste gevallen binnen 30 minuten ter plaatse.

Gepland B-rit
Er is ambulancezorg nodig, maar zonder spoed. In veel gevallen is het vervoer planbaar. Dit wil zeggen dat met de patiënt of de instelling afspraken kunnen worden gemaakt over een geschikt moment van ophalen. Het gaat hier om vervoer tussen zorginstellingen, van huis naar de polikliniek of na behandeling terug naar huis.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website gebruikt cookies