Skip links
#rescuezeeland

Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht (KNVOL)

Missie:
De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ (KNVOL) stelt zich ten doel de interesse te stimuleren voor de militaire luchtvaart in het algemeen en die voor de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder. De KNVOL is 1948 opgericht en vierde het 65-jarig bestaan tegelijk met het jubileumjaar van 100 jaar militaire luchtvaart in Nederland van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014.

Doelstelling:
Het creëren en onderhouden van een zo groot mogelijk draagvlak voor een adequaat georganiseerde en getrainde Koninklijke Luchtmacht.

Activiteiten:
In haar bestaansperiode heeft de vereniging duizenden fans van de militaire luchtvaart en vooral van de Koninklijke Luchtmacht geïnformeerd over hoe de luchtmacht haar taken vervult, welke vliegende platforms en andere wapensystemen zij daarvoor gebruikt en waar het personeel en materieel worden ingezet. Daarmee is de KNVOL een waar ambassadeur ter ondersteuning van de maatschappelijke betekenis van de Koninklijke Luchtmacht in brede zin.

De KNVOL organiseert voor de leden unieke excursies naar operationele vliegbases in binnen- en buitenland. Ook biedt de KNVOL haar leden bijeenkomsten aan, waarbij luchtmacht-experts uitleg geven over operationele en ondersteunende taken van de Koninklijke Luchtmacht, actuele ervaringen tijdens uitzendingen en crisisoperaties delen en inzicht geven in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bv. de (onbemande) luchtvaart, zoals over het jongste en meest geavanceerde jachtvliegtuig van de KLu: de F-35 Lightning II.

Verenigingsblad:
Het verenigingsblad “Onze Luchtmacht” verschijnt zes keer per jaar. Het is het enige gedrukte blad over de militaire luchtvaart dat in Nederland verschijnt. Met interessante artikelen en veel foto’s is het prachtig opgemaakte blad uniek in Nederland.

Het Landelijk Bestuur (LB)* vormt het Dagelijks Bestuur van de vereniging. De Hoofdredacteur van het verenigingsblad adviseert het LB tijdens de maandelijkse vergaderingen.

De Verenigingsraad (VR)** is het besluit-voorbereidende orgaan en bestaat uit de voorzitters van de regiobesturen. De VR komt twee maal per jaar bijeen.

De Algemene Raad (AR)***, bestaande uit leden met speciale betekenis voor de (militaire) luchtvaart, adviseert het Landelijk Bestuur en de Verenigingsraad. De AR komt twee maal per jaar bijeen.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) bestaat uit alle leden en wordt geleid door de Landelijk Voorzitter en is het besluitvormende orgaan. De ALV komt jaarlijks bijeen.

De Regio’s organiseren de activiteiten voor de leden in hun gebied.

Deze regio’s zijn:
Regio Noord-Holland/Schiphol
Regio Zuid-Holland
Regio Noord-Brabant/Noord Limburg
Regio West-Brabant/Zeeland
Regio Limburg
Regio Deelen
Regio Soesterberg
Regio Noord
Regio Twente

Aantal leden:
Per 1 december 2016 heeft de KNVOL ca. 5.000 leden.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies