Skip links
#rescuevlissingen

GHOR Brabant Midden-West-Noord

Je kunt je als crisisorganisatie natuurlijk blijven voorbereiden op de ramp of crisis die al heeft plaatsgevonden, omdat je daar zoveel van hebt geleerd. Maar je kunt ook klaar zijn voor het incident dat nog moet komen. Je kunt als hulporganisatie linten spannen om het plaats incident. Maar je kunt omstanders ook deelgenoot maken van je hulpinzet. Je kunt als regionale crisisorganisatie je focus heel gemakkelijk beperken tot je eigen territorium. Maar je kunt ook over je grenzen heenkijken en samenwerken met anderen.

GHOR Brabant Midden-West-Noord houdt niet van grenzen. Die van onze werkgebieden bestaan alleen nog in formele zin. Grenzeloos samenwerken. Dat willen we en doen we. Met elkaar. Met de samenleving om ons heen. Met alle instellingen en organisaties die op het gebied van publieke gezondheid maar iets kunnen betekenen. En met de burger. Want daar doen we het allemaal voor.

Dankzij onze krachtenbundeling vormen wij een crisisbekwame organisatie. We verstaan ons vak, maar weten tegelijk dat de wereld om ons heen voortdurend verandert. De kennis van vandaag kan morgen al weer verouderd zijn. Dus gaan we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze expertise te verrijken. De samenleving mag van ons de beste kwaliteit verwachten, als het om onze hulpverlening en proactieve inzet gaat. We gaan voor die kwaliteit en geven daar blijk van in onze plannen en protocollen. Maar met mooie documenten zijn we er niet, dat weten we ook. Bij een eigentijdse crisisorganisatie draait het om motivatie, inzet en flexibiliteit. Dus zijn we er altijd, wanneer de samenleving ons nodig heeft. Daar maken we sluitende afspraken over, met elkaar en met onze partners met wie we samenwerken. Het beste uit onszelf en uit onze organisatie halen voor een veilige samenleving, beschouwen we als een permanente uitdaging.

Twee weten en kunnen meer dan één. Het klinkt eenvoudig, maar daarin zit de kern van onze opgave. Niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ook en vooral daarbuiten. Want daar speelt zich eigenlijk ons belangrijkste werk af. Je verantwoordelijk voelen voor de publieke gezondheid doe je met en voor elkaar. Collegiaal en effectief samenwerken met de wereld om ons heen vinden we cruciaal. Niet alleen in crisissituaties. We leggen in ons werk verbindingen met instellingen en organisaties en betrekken hen bij onze werkzaamheden. We informeren elkaar, maken werkafspraken en zorgen er tevens voor dat zij zich met elkaar verbinden. We bouwen voortdurend aan ons netwerk, formeel en informeel. We brengen structuur aan in onze samenwerking, maar nemen ook het initiatief om open communities te vormen met burgers. Door permanent de dialoog met de samenleving aan te gaan kunnen we onze kwaliteit en inzet blijven versterken.

De kracht van onze organisatie en van ons werk zit ‘m in grenzen verleggen en grenzeloos samenwerken, letterlijk en figuurlijk. Het verhaal van een professionele crisisorganisatie is nooit af. Of het een successtory is, bepalen niet wij maar bepaalt de samenleving waarvoor wij ons inzetten.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website gebruikt cookies