Skip links
#rescuezeeland

Breaking the Chain International

Het dynamische team van Breaking the Chains heeft als doel het redden en beschermen van dieren van welke soort dan ook. Wereldwijd, op plaatsen waar oorlogen of natuurrampen plaatsvinden, staat het uit ex-militairen bestaande Specialist Tactical Animal Relief (S.T.A.R) Team klaar om hulp te bieden aan dieren in direct gevaar. Met behulp van een team gepassioneerde dierenliefhebbers wordt er ter plaatse gezorgd voor de nodige hulp zoals voedsel, een veilig onderkomen en medische zorg.

Naast de directe hulp aan dieren zet Breaking the Chains zich ook in voor het beschermen van dieren door middel van het geven van trainingsprogramma’s en cursussen alsmede het opzetten van educatieve campagnes.

Oekraïne

Op dit moment is het gehele Breaking the Chains team actief in Oekraïne waar het S.T.A.R team dagelijks in gevarenzones tonnen voer en medicatie aflevert bij asielen en dierentuinen die als gevolg van de oorlog met ernstige tekorten kampen. Gewonde, bedreigde, zieke of achtergelaten dieren worden door het team uit deze zones meegenomen naar het basiskamp alwaar vrijwilligers dag en nacht in touw zijn om een geheel nieuw asiel inclusief dierenkliniek te bouwen. Hier worden de dieren allereerst behandeld door een arts en vervolgens met veel liefde en passie verzorgd door de vrijwilligers ter plaatse. Waar nodig voorziet Breaking the Chains de dieren van revalidatietrainingen en/of benodigde medische hulpmiddelen om hen de beste kwaliteit van leven in de toekomst te kunnen garanderen.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies