Skip links
#rescuezeeland

Nederlands Loodswezen

Het Nederlands Loodswezen is dé organisatie die bijdraagt aan het veilig en vlot afhandelen van het scheepvaartverkeer. Onze voornaamste taak is het jaarlijks loodsen van de meer dan 90.000 loodsplichtige zeeschepen van en naar de Nederlandse en Vlaamse zeehavens. Hiervoor zijn we 24 uur per dag inzetbaar onder alle weersomstandigheden. Onze ervaring gaat al vierhonderd jaar terug. Vier eeuwen van historische momenten en tradities waar de Nederlandse scheepvaart rijk aan is.

DE REGISTERLOODS
Het loodsen van zeeschepen gebeurt door circa 450 registerloodsen. Zij vormen de spil tussen het schip en de verschillende organisaties in de haven, zoals VTS-operators (radarbegeleiding), sleepdiensten en vastmakers. De registerloods vervult een belangrijke rol in de communicatie met en tussen deze dienstverleners. Met zijn actuele kennis van getijden, stromingen, procedures, verkeersstromen, havens en ligplaatsen is hij de adviseur van een kapitein. Alle registerloodsen leveren 24 uur per dag een grote bijdrage aan het succes van de havens!

ENIGE PARTIJ
De taak die het Loodswezen vervult binnen de Nederlandse en Vlaamse zeehavens is onmisbaar. Zeker gezien de prominente positie die Nederland inneemt in de wereld van het internationale transport van goederen en de scheepvaartindustrie. De registerloodsen zijn, als zelfstandig professional, als enige bevoegd in Nederland om zeeschepen te loodsen. Dit ligt bij Loodsenwet vast. Het Nederlands Loodswezen staat daarom onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

OP EIGEN BENEN
Sinds 1988 is het Loodswezen een zelfstandige organisatie en werken we vanuit twee disciplines: Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) en Nederlands Loodswezen BV (NLBV). In de afgelopen dertig jaar zijn we uitgegroeid naar een organisatie die inspeelt op marktontwikkelingen, luistert naar en adviezen uitbrengt aan belanghebbenden in de Nederlandse en Vlaamse zeehavens.

NEDERLANDSE LOODSENCORPORATIE
De NLC houdt zich op landelijk niveau bezig met het opleiden van toekomstige loodsen, het verzorgen van trainingen en opleidingen om de kennis van loodsen voortdurend up-to-date te houden en het garanderen van een professionele uitvoering van het loodswerk. De NLC stelt verordeningen vast en adviseert de minister van Infrastructuur en Milieu over de Loodsenwet om te waarborgen dat havens vlot en veilig toegankelijk zijn.

REGIO
Omdat geen haven hetzelfde is, werken we vanuit vier regio’s: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Registerloodsen werken voornamelijk vanuit één regio en kennen daarom de havens – hun werkgebied – door en door. Hiermee zorgen ze ervoor dat we onze klanten altijd een optimale service verlenen en die kwaliteit bieden die ze van ons mogen verwachten.

NEDERLANDS LOODSWEZEN BV
NLBV is een organisatie die zich specifiek richt op het ondersteunen van registerloodsen in het uitvoeren van hun beroep. De diensten bestaan uit het uitvoeren van administratieve taken en het vervoer van loodsen van en naar zeeschepen. Met 424 betrokken personeelsleden bieden we deze diensten aan. Dit doet NLBV vanuit het kantoor in Hoek van Holland en vanuit de regio´s.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies