Skip links
#rescuezeeland

Bedrijfsbrandweer Dow (Terneuzen)

Dow Terneuzen is, met 16 fabrieken, de op één na grootste productielocatie van Dow wereldwijd. In ons internationaal Research & Development Center werken onze specialisten aan innovaties binnen en buiten Dow. Ook is Terneuzen hét centrale punt voor ondersteunende Dow diensten in Europa, Midden-Oosten, Afrika en India. Met onze medewerkers en onze chemie werken wij dagelijks aan vooruitgang en vernieuwing. Samen met onze partners creëren wij innovatieve producten én duurzame oplossingen voor het milieu en onze leefomgeving. Zo zorgen we ervoor dat we minder energie nodig hebben, water kunnen hergebruiken of alternatieve grondstoffen kunnen toepassen. Met ruim 3550 medewerkers met meer dan 50 nationaliteiten is Dow Terneuzen een diverse organisatie. Door als grootste werkgever in Zeeuws-Vlaanderen vele initiatieven en evenementen te ondersteunen, draagt Dow Terneuzen bij aan het economische en maatschappelijke succes van de regio.

Veiligheid

Om de veiligheid op de productielocatie te garanderen beschikt Dow Terneuzen over een eigen bedrijfsbrandweer. Tijdens Rescue Zeeland zal de bedrijfsbrandweer aanwezig zijn met een aantal voertuigen.

Platform Industriële Incidentbestrijding (PII)

Tot slot kan je tijdens Rescue Zeeland kennismaken met het recent opgerichte Platform Industriële Incidentbestrijding (PII). PII is de samenwerking van de brandweerkorpsen van VNCI-leden Sitech Geleen, Dow Terneuzen en Shell Moerdijk en de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam. PII is in januari 2020 operationeel geworden, met als doel snel en adequaat te kunnen reageren op industriële incidenten. Voor bestrijding van dit soort incidenten is specifieke kennis, kunde en materieel nodig. PII wisselt niet alleen kennis en ervaringen uit, maar de betrokken partijen helpen elkaar ook bij grote en/of complexe incidenten. Door de kennisbundeling is het ook mogelijk de publieke brandweer waar nodig te ondersteunen. Met hun specialistische kennis kunnen de korpsleden een hulpvraag bij een incident beoordelen. Dat bespaart tijd waardoor de hulpverlening adequater en effectiever kan worden ondersteund.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies