Skip links
#rescuevlissingen

UMGC Ambulancezorg

Ambulancezorg voor iedereen

Goede ambulancezorg is méér dan snelle, goed uitgeruste ambulances en snel en doortastend handelen bij een ongeluk of een noodgeval. Goede ambulancezorg is: ervoor zorgen dat iedereen in en rond de hulpverlening optimaal kan werken en presteren. Dat alles tot in de puntjes is georganiseerd. Dat elke samenwerking perfect verloopt. Op de ambulance, achter de schermen en met alle partners. In het belang van iedereen…..de patiënt voorop.

De zeven rechten van de zorgcliënt

UMCG Ambulancezorg onderschrijft de visie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de cliënt centraal staat in de zorg.

Het ministerie heeft dat samengevat in zeven rechten:
1. Het recht op beschikbare en bereikbare zorg
2. Het recht op keuze en keuze-informatie
3. Het recht op kwaliteit en veiligheid
4. Het recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy
5. Het recht op afstemming tussen zorgverleners
6. Het recht op een effectieve, laagdrempelige klacht- en geschillenregeling
7. Het recht op medezeggenschap en goed bestuur

Patiënt Tevredenheids Onderzoek
Wij hechten veel waarde aan uw mening en uw ervaringen met betrekking tot het ambulancevervoer/ het contact met onze ambulancedienst. Naar aanleiding van een ambulancerit heeft u een brief gekregen met een vragenformulier. Dit vragenformulier kunt u hieronder ook online invullen.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website gebruikt cookies