Skip links
#rescuezeeland

V&VN Ambulancezorg

Kwaliteit van zorg en vakinhoud!
V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ) is de beroepsvereniging die zich individueel en collectief inzet voor professionals in de ambulancezorg op het niveau van kwaliteit van zorgverlening en vakinhoud.

De ambulancezorg is een belangrijke spil in de acute zorg. Of je nu op de meldkamer zit of op weg bent met de ambulance, van jou wordt voortdurend een grote alertheid, creativiteit én passie gevraagd. V&VN Ambulancezorg wil een bindende factor zijn voor alle betrokkenen bij de ambulancezorg. Zo kunnen we de kwaliteit van de zorg, de arbeidsomstandigheden en de tevredenheid van de medewerkers verbeteren.

Als lid van V&VN Ambulancezorg kun je bij ons terecht voor informatie en advies. We werken aan een aanscherping van de beroepsprofielen en het vernieuwen van de opleidingsstructuur. Belangrijk is een grotere effectiviteit en efficiency van onze inzet in de keten van acute zorg. We onderhouden nauwe contacten met de belangrijke spelers in de acute zorg, ook in het buitenland. Via bij en nascholing, themabijeenkomsten en ons eigen vakblad blijf je goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Sluit je aan bij V&VN Ambulancezorg! Samen bouwen we aan betere acute zorg, die óók goed is voor jou als professional.

Wat ons bindt
Professioneel

Patiënt- en servicegericht

Initiatiefrijk

Gericht op samenwerking

Wie iets wil zeggen over de toekomst moet het verleden kennen. De zojuist genoemde kernwaarden komen voort uit de gedachte dat V&VN Ambulancezorg de brug wenst te slaan tussen verleden-heden-toekomst. Deze kernwaarden beschrijven 45 jaar beroepsverenigingen in de sector Ambulancezorg (november 2004).

De Beroeps Vereniging Ambulancezorg is op 28 december 2000 statutair opgericht. De BVA is ontstaan uit een fusie van de Vereniging van Chef/Hoofdverpleegkundigen (VCHV), opgericht in 1959, en de Nederlandse Ambulance Vereniging (NAV), opgericht in 1982. Zo zijn binnen de BVA alle beroepsgroepen in de ambulancesector samengebracht.
Op 20 december 2006 is de BVA gefuseerd met Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en per 1 januari 2007 omgevormd tot V&VN Ambulancezorg.

V&VN Ambulancezorg heeft een volwaardige plaats naast de werknemers- en werkgeversorganisaties. Eerder was het idee een brancheorganisatie voor de ambulancezorg te vormen door de beroepsvereniging te laten fuseren met de werkgevers in de sector (LFAZ). Omdat de belangen van werkgevers en werknemers soms uiteenlopen, is dit niet doorgegaan. De werkgevers zijn nu verenigd in Ambulance Zorg Nederland (AZN). V&VN Ambulancezorg is verder gegaan als onafhankelijke beroepsorganisatie, niet gebonden aan werkgevers of vakbonden. Wel werkt V&VN Ambulancezorg constructief samen met alle partijen: werkgevers, werknemers en andere bij de ambulancezorg betrokken organisaties en instanties.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies